• Български

Записване за групово консултиране

Записването за групово консултиране тече целогодишно. При всяко събиране на минимум 9 заявки ще стартира нова група. Срещите се провеждат всяка втора сряда от 18:00 часа. Можете да подадете заявка за участие като попълните ТОЗИ ФОРМУЛЯР . След подаване на заявката, ще получите покана за индивидуална среща на живо.  По време на срещата ще се запознаете с правилата на груповото консултиране и ще попълните въпросници. С това предварителната подготовка завършва и можете да очаквате първата групова среща!

Какво е групово консултиране?

Груповото консултиране е популярен формат в консултативната психология и психотерапията, в който участниците създават една безопасна среда за споделяне и получаване на обратна връзка. Комуникативният обмен тук-и-сега се ръководи от принципите на взаимно уважение, приемане и подкрепа. Участниците имат еднакво право да ангажират останалите членове на групата в работа по лични казуси, но не са задължени да участват активно във всяка една от срещите.

За кого е подходящо груповото консултиране?

Груповото консултиране е подходящо за всеки, който има трудност в общуването с другите, било то в интимен, социален или работен контекст. При сформирането си, групата е отворена за всички пълнолетни лица, независимо от досегашния им опит в консултирането и/или психотерапията. След първите три срещи, групата е затворена и не се допускат нови участници.

Какво ще науча?

Целта на групата е да осигури една подкрепяща среда, в която всеки член свободно да дава и получава обратна връзка,  да тренира умения за общуване, да изследва как травмите от миналото влияят на способността му да се свързва и да изгражда взаиомоотношения в настоящето. Непреработените травми затрудняват пълноценното общуване в настоящето, но често не осъзнаваме принципите, по които този механизъм работи. Ако имате опит в консултирането и психотерапията, участието в група ви дава възможност за целенасочено упражняване на умения за общуване и преодоляване на бариерите пред свързването. Ако нямате предишен опит, групата е катализатор за себерефлексия и обратната връзка, която ще получите от участниците ще ви покаже вашите „слепи петна“.

Как протичат срещите?

Срещите протичат изцяло на живо, през седмица. Всяка среща е с продължителност 80 мин, без почивка. Груповото консултиране е ангажиращо начинание, тъй като вашето отсъствие или закъснение афектира пряко останалите участници. За да се реализира групата е необходимо да се съберат минимум шест участника. Краят на срещите е отворен, т.е. кога те приключват решава самата група. Обикновено срещите са между 15 и 20. Препоръчително е участниците да избягват контакт помежду си извън груповите срещи, а ако такъв е осъществен, да се споделя в срещата. Цената на участник на среща варира между 25 и 30 лв спрямо броя на присъстващите. При желание, всеки може да се включи в затворена Фейсбук група, където да споделя ресурси, касаещи консултативния процес.

На каква теория е базирано груповото консултиране?

Всяка теоретична модалност има съответната адаптация за групов формат. В групите, както и в индивидуалното консултиране, използвам КПТ подход, като елементите от схема терапия в групата са повече. Участниците ще имат възможност да идентифицират своите маладаптивни схеми и да установят как те задвижват определени дисфункционални поведения.


Вижте повече за мен и КПТ.

Открийте още теми по психология в моя блог.
За запазване на час за индивидуална консултация ползвайте онлайн календара.

Сподели

Facebook
Twitter