• Български

„Когнитивно поведенческа терапия: Основите и отвъд тях“


С днешния материал поставям началото на една рубрика, в която ще ви представя книгите, които най-много са повлияли на формирането ми като специалист. Сред тях ще има както стари „класики“, така и съвременни влиятелни школи. Някои от книгите са предназначени за специалисти, други – за широката публика, така че се надявам всеки да намери привлекателна идея за четиво. За съжаление, някои от книгите все още не са преведени на български език.

Започвам с „Когнитивно поведенческа терапия: Основите и отвъд тях“ на д-р Джудит Бек. Не защото ми е любима, а защото е една от малкото преведени на български език,  основополагащи в когнитивно-поведенческата терапия* книги. Ако искате да разберете какво представлява този подход, тази книга е добро начало.

Ето и контекста: Бащата на автора, д-р Арън Бек, е един от пионерите в когнитивно-поведенческата модалност. Заедно с д-р Албърт Елис поставят началото на това направление във втората половина на ХХ-ти век. Бек нарича своя модел Когнитивна терапия, а Елис – Рационално-Емотивна Поведенческа Терапия**.
Д-р Джудит Бек работи заедно с баща си като през 1994г. основават Бек Институт по Когнитивно поведенческа терапия. Институтът сертифицира специалисти работещи по метода на Бек.

„Основите и отвъд тях“ прочетох за пръв път по време на бакалавърската ми програма, тъй като КПТ беше една от представените модалности в курса по теории на личността. Впоследствие беше в списъка със задължителна литература в курса ми по когнитивно-поведенческа терапия в магистърската ми програма. През 2020 г. излезе и третото издание на книгата, но на българския пазар в момента е налично второто, от 2011г.

Книгата представлява практическо ръководство за плануване, структуриране и оценяване на сесиите. Тя разглежда всички задължителни компоненти на ефективната консултативна/терапевтична сесия. Включва и примерни диалози от сесии, които илюстрират практическото приложение на представената теория. В нея има и конкретни упражнения, които можете да ползвате самостоятелно или да възложите на клиенти. В приложенията ще намерите и скалата за оценка на терапевта, която ще ви насочи за това какви умения е необходимо да развивате.

„Когнитивно поведенческа терапия: Основите и отвъд тях“ е добър учебник за начален курс по КПТ. Езикът е лесно смилаем, така че обемът не трябва да ви плаши. Първата част разглежда теоретичната обосновка на модела и представя основните техники. Втората част се занимава с прилагането на модела в специфични случаи. Също така представя някои чести предизвикателства, както и стратегиите за справяне с тях.

Ако имате интерес към сертифициране в модела, тази книга ще бъде част от задължителната литература още в началната фаза – „Основи на КПТ“. Ако пък обмисляте да ползвате консултативни услуги в този модел и искате да се запознаете по-отблизо с него, книгата ще ви даде възможност да опитате да приложите някои техники самостоятелно. Съдържа подробни упътвания как да прилагате представените упражнения, работни листове и практически задачи.

Ако се интересувате от КПТ и искате да следите новите посоки, в които се развива, можете да се абонирате за бюлетина на Бек Институт.


*Изписването „Когнитивно поведенческа терапия“ обозначава моделът на д-р Арън Бек. Изписването „когнитивно-поведенческа терапия“ или „когнитивно-поведенчески терапии“ обозначава цялостното направление в психотерапията, към което спадат няколко десетки модели.
**В българските преводи често се среща „Рационално-емоционална поведенческа терапия“, въпреки че оригиналният текст е emotive, а не emotional.

Научете повече за мен и когнитивно-поведенческия подход.

Ако сте социално-отговорен бизнес, вижте и предложенията за фирми.

Запазете своята консултация на имейл адрес plovdivtherapy@gmail.com

Сподели

Facebook
Twitter