• Български

Про боно консултации

Какво е про боно?

„Про боно“ е съкратената форма на латинската фраза „pro bono publico“, което означава „в обществен интерес“. Практиката да се работи про боно тръгва първоначално от юридическата сфера, където адвокати, а по-късно и други консултанти, доброволно предоставят услугите си безвъзмездно, обикновено на неправителствени организации или физически лица, които нямат възможност да ги заплатят. Практиката се налага в края на ХХ век.

Про боно консултиране

В психологическото консултиране терминът се използва, за да означи часовете труд, които специалистите предлагат без заплащане. Тази практика подобрява стандарта на услугите, тъй като дава възможност на специалиста за диверсификация на опита му и осигурява достъп до услугите на по-широк кръг от клиенти. Поводите, по които хората се обръщат към специалистите в психичното здраве са много и най-различни, но сред тях има по-често и по-рядко срещани. Про боно работата е добра възможност за всички работещи в сферата да натрупат опит в поле извън тяхната специализация.

Какви са актуалните теми по които можете да се консултирате про боно?

През 2024 година продължавам да работя про боно в рамките на два часа седмично по темите транссексуалност и онлайн пристрастяване. Истанбулската конвенция от 2011 г. показа широкото публично неразбиране на джендър-темите, което се превърна в още едно утежнение за транссексуалното общество. А петото издание на Диагностичния и Статистически Наръчник на Психичните Разстройства от 2013г. даде насоки за по-нататъшно изследване на пристрастяването към интернет игри, като за пръв път привлече вниманието върху рисковете от прекомерната онлайн употреба. Това са част от факторите, които ме накараха да се задълбоча в имено тези теми.

Транссексуалност

Дискриминация, насилие, тормоз са само част от изпитанията, с които транссексуалните се сблъскват най-осезаемо. Проблемът е обществен, тъй като липсата на толерантност е не само в разрез с европейските ценности, но понякога се превръща и в основа на престъпления.
На индивидуално ниво от психологична гледна точка се интересувам от това как да приемаш себе си тогава, когато не се припознаваш в тялото си. Как отстояваш позицията си сред твоите близки когато нямаш подкрепа? Какво прави процеса по смяна на биологичния пол по-лесен за едни и по-труден за други? Какви са ефективните стратегии на хората, постигнали комфорт в своята полова идентичност? Въпроси, на които заедно можем да потърсим отговори.
Предложението се отнася за вас ако сте от хората, които не се вместват в традиционното двуполово разделение и изпитват нужда да говорите открито затова.
*Забележка: Имайте предвид, че половата идентичност няма общо със сексуалната ориентация.

Онлайн пристрастяване

Средната възраст на онлайн пристрастяването в световен мащаб пада, което ще рече, че голяма част от нуждаещите се от подкрепа са със статут на ученици или студенти и нямат възможност да отделят средства за психологическо консултиране. Къде е границата между норма и абнорма в новия дигитален свят? Какво кара младежите да изберат екрана пред физическия контакт? И кога този избор започва да създава проблеми?
И тази тема е от обществено значение. В момента в света се налага да кооперират поколения от напълно различни реалности, които трудно разбират едни други. За израсналите без екрани, децата днес са „дефектни“, което създава много усложнения в семейните взаимоотношения. Екранът може да бъде както и доходоносна работа на пълно работно време, така и бездънна яма, поглъщаща цялото ви време, когнитивни способности и социален свят. Ако сте готови да замените физическата с виртуалната реалност трябва да притежавате изключителен контрол на импулса, нещо с което не всеки може да се похвали.

Как да се възползвате?

Ако разпознавате себе си или ваш близък в по-горните категории и считате, че съвременната психология може да ви е от полза, попълнете формуляра за про боно консултиране ТУК и заповядайте!  По време на първата ни среща ще имате възможност да се запознаете с консултативния процес и да обсъдите въпросите и притесненията си. Записването е в хронологичен ред и е възможно да попаднете в списък на чакащи.

Научете повече за мен и когнитивно-поведенческия подход.

Ако сте социално-отговорен бизнес, вижте и предложенията за фирми.

За още теми от  света на психологията следете моя блог.

Сподели

Facebook
Twitter