Какво е здравна психология?

Науката здравна психология търси отговори на редица въпроси по опазването на личното и общественото здраве. Какви са по характер хората, които по-лесно водят здравословен начин на живот? Какво означава да боледуваш „на нервна почва“? Как доходите влияят на заболеваемостта? Какво мотивира хората да спазват противоепидемичните мерки? 

Развитие на здравната психология 

Първите хипотези за ролята на психиката в […]

Стрес и отричане при онкоболни пациенти

Често семействата на онкоболни пациенти се обръщат към нашия екип с молбата да скрием от пациента фактите за неговото състояние. Започват лечение, което продължава с месеци или години. През цялото това време, по молба на семействата, поддържаме определена илюзия, въпреки че на всички е еднакво известно каква е истината. Този стил на справяне със стреса […]

Какви са тенденциите в здравната психология?

В психологията, клонът който изследва доброто здраве, е известен като здравна психология. Доброто здраве е комплексно явление. Още от древността хората са смятали, че има неразривна връзка между материалния и духовния свят. Това, което представляваме ние в материалното си измерение (тялото) и това, което представляваме в духовното измерение (душата, божествената ни същност или както искаме […]

Дистрес личността най-предразположена към заболявания

Свикнали сме да приемаме, че има „по-здрави“ и „по-болнави“ хора, така както сме приели, че има по-сръчни и по-тромави, по-пъргави и по-мудни. Понякога се чудим на какво се дължат тези различия – здравето вродено ли е или се възпитава? От една страна, медицината вече е посочила многото вродени предпоставки за „добро“ или „лошо“ здраве. От […]