През март 2021 започнах обучението си по психотерапия към Европейския Институт по Терапия на Реалността, заедно с колеги от България, Малта и Мароко.

От първата онлайн среща…

Днес, година по-късно, първият български випуск бъдещи RT психотерапевти успешно приключваме една интензивна обучителна година, в която развихме базови умения чрез тренинги, групови практики, супервизия и интервизия. Открихме нови ментори и изградихме нови приятелства, с които продължаваме да израстваме.

 

… през работа на живо…

Българската Асоциация по Терапия на Реалността създаде една неповторима общност на доверие, разбирателство и взаимопомощ, в която всеки от нас да израства като личност и професионалист. С нетърпение очакваме началото на следващата академична година.

 

…до онлайн празненства!

Най-искрени благодарности на нашите обучители от Словения, Хърватска и Босна и Херциговина, както и на всички специалисти от цяла Европа и отвъд, които ни вдъхновиха по време на своите презентации и упражнения в рамките на двете конференции през 2021!

 

Ако искате да се отправите и вие на това дълбинно пътешествие, запишете се в следващия випуск 2022.