• Български
  • Английски

Терапия на реалността: Специализирани умения

Българската асоциация по Терапия на реалността посрещна випуска курсисти, които се прибраха от Кран, Словения, ден след националния ни празник. Там българските специалисти в сферата на психичното здраве започнаха втората фаза от психотерапевтичната си подготовка в модалността.  

 

Интензивна четиридневна работилница постави началото на обучението в ниво специализирани умения. Заедно с колеги от Словения, българските курсисти работиха по теми от психопатологията, зависимостите и хранителните нарушения, които бяха сред акцентите в програмата. Между занятията те споделиха и възгледи относно законовата регулация на професиите “психолог” и “психотерапевт” като домакините представиха някои ключови точки от новоприетия за страната си закон за психотерапията. 

 

Като участник в обучението мога да кажа, че разнообразният състав на групата от курсисти допринася за един цялостен поглед върху всеки индивидуален случай, който разглеждаме. Сред нас има вече квалифицирани в други модалности психотерапевти, клинични психолози, психиатри, консултанти в сферата на образованието и детското развитие и това ни помага да видим индивида в неговата цялост от всички ъгли, прилагайки основните постулати на Терапия на реалността.   

 

Участниците се разделиха с нетърпение до месец октомври, когато предстои следващата интензивна работилница на живо. Дотогава всеки от тях ще има индивидуална супервизия и лична терапия, както и групови практически сесии и интервизия. 

 

Кран, Словения е домът на Европейския институт по Терапия на реалността. От акредитацията му в Европейската асоциация по психотерапия през 2014г. в него са преминали обучение над 400 психотерапевта от около 10 държави. Цялата общност се събира ежегодно на конференцията “Дни на Леон Лойк” в курорта Блед, където се обсъждат актуални теми от психотерапията и основани на практиката научни разработки на гостуващите лектори.  

 

За повече информация относно обучението, можете да се свържете с БАТР на имейл адрес info@batr.bg

Сподели

Facebook
Twitter