• Български
  • Английски

Фирмени клиенти

Психологическото консултиране и психотерапията в България не се покриват от НЗОК. Това лишава голяма част от нуждаещите се от достъп до грижата за психично здраве. Като социално отговорен бизнес, вие имате опцията да осигурите благополучието на вашите служители като им дадете възможност за подкрепа в критични моменти.

Абонаментен план за психологическо консултиране на служители

Резките промени в работната среда на по-голямата част от населението, които се наложиха в епидемичната обстановка, се явиха като изпитание дори и за психически най-устойчивите от нас. В този контекст е препоръчително да се погрижим не само за физическото, но и за психическото здраве на хората, от които зависи нашия просперитет.

Фирменият абонаментен план за служители осигурява на работещите безплатен достъп до психологическо консултиране.

  • Без посредник
  • Без допълнителни регистрации
  • Спестява на служителите търсене на специалисти
  • Високо качество на услугата от сертифициран  психолог
  • Отчетност и прозрачност
  • Гъвкавост и индивидуален подход

Супервизия

Супервизията в общински звена, частни фондации и неправителствени организации представлява многократни групови занятия със служителите. По време на супервизията те сами определят проблемите, на които търсят решения. Ролята на независимия супервизор е да осигури един обективен поглед „отвън” на трудностите, през които работещите минават. Оказва им съдействие в изграждането на един по-ефективен подход за справянето си с тях.

Фирмено консултиране

Организационното (фирмено) консултиране подпомага бизнес клиентите в процеси, свързани с подбора, развитието и усъвършенстването на служителите, на организационната ефективност и корпоративната сигурност. Извършва се от психолози и бизнес консултанти с богат опит  в сферата на оценката, анализа и развитието на човешкия потенциал в корпоративен контекст, на организационното консултиране, професионалната психодиагностика, психофизиологията, криминалната психология и психологичното профилиране.

Научете повече за мен и когнитивно-поведенческия подход.

Ако сте социално-отговорен бизнес, вижте и предложенията за фирми.

За още теми от  света на психологията следете моя блог.