• Български
  • Английски

Индивидуални клиенти

Какво представлява консултацията с психолог?

Хората имат различни идеи за това какво представлява психологическото консултиране. Понякога тези идеи са формирани под въздействието на медиите, друг път – от предишен личен опит, а често са базирани просто на стереотипи. Отивате в кабинета, сядате на креслото, споделяте проблема си, може би плачете малко, но в крайна сметка си тръгвате с решението – това очакват голяма част от постъпващите за пръв път клиенти.

Това, което остава неразбрано, е че намирането на решение е процес на търсене, в който водещ е клиентът, а ролята на психолога е да оказва помощ, подкрепа и насоки.

И така, как става това на практика? Първата среща с психолога прилича на интервю. Да, наистина ще отидете в кабинета и ще седнете на креслото, но преди да се отправим към конкретния проблем ще ми разкажете за себе си. Първата ни среща е като запознаване – трябва да сте готови да се представите.

Въпросите по време на първата психологическа консултация са по-скоро фактически. От вас не се очакват дълбоки разкрития за отношенията с родителите ви, както някои хора си представят. Те са по-скоро биографични въпроси, които задавам на всеки един на вашето място.

Когато се запознавате с някого, не го питате направо дали е доволен от отношенията с партньора си, например. Питате откъде е, какво работи, къде живее и подобни по-повърхностни въпроси. Същото e и в консултирането – първо трябва да ми предоставите общата картина за себе си преди да започнем да работим по проблемите, които сте срещнали по своя път.

Затова и първата сесия може да бъде по-дълга от останалите – понякога достига до час и половина – два. В рамките на това време заедно ще преценим дали е необходимо да се обърнете към други специалисти в сферата на психичното здраве, кога и колко често ще се срещаме, дали да включим други ваши близки в срещите ни, дали да се включите в група. Ще получите разяснение за всички останали подробности около консултирането.

Индивидуално консултиране

Както името показва, това консултиране преминава в срещи едно-на-едно. След началното интервю в последващите консултации обсъждаме повдигнатите от вас проблеми и заедно поставяме цели за решаването им.

Като цяло е възможно консултацията да се осъществява и онлайн, но за предпочитане е физическото присъствие. По една или друга причина, не всеки има възможност да участва пълноценно във виртуалното общуване.

Оптимален резултат при индивидуалното консултиране се постига тогава, когато клиентът постъпва доброволно, спазва насрочените си часове и участва активно в процеса на работа.

Семейно консултиране

Семейното консултиране има две основни разновидности:

  1. Работа с двойки, която е фокусирана върху общуването между партньорите и
  2. Работа с цели семейства, която разглежда моделите на общуване между членовете на семейството.

 

Най-често семейно консултиране търсят двойки с дългогодишни връзки, изправени пред трудности като зачеване, изневяра, хронична деструктивна комуникация и др.  По-редки са случаите на родители, които срещат трудности в общуването със своите деца – предимно по време на пубертета – или такива, чиито деца имат конкретни затруднения в дадена сфера, било то академична, социална, или друга.

Групово консултиране

Груповото консултиране е друг широкоразпространен подход. Обичайно, групите се състоят от между 6 и 8 члена. Психологът преценява по време на индивидуалната сесия дали да включи определен клиент в дадена група. Тази първоначална оценка е много важна, понеже за някои клиенти участието в група е катализатор за личностно израстване, докато други могат да спечелят много повече от индивидуални сесии.

Групите могат да бъдат и целенасочени към развитието на конкретни умения – най-често това са социални умения, умения за решаване на проблеми, организационни умения и др. Груповото консултиране не се провежда онлайн.

Научете повече за мен и когнитивно-поведенческия подход.

Ако сте социално-отговорен бизнес, вижте и предложенията за фирми.

За още теми от  света на психологията следете моя блог.