• Български
  • Английски

Терапия на реалността, България

Първият български випуск обучаващи се психотерапевти в терапия на реалността се завърна в България след успешното си сертифициране в ниво базови умения. Събитието се състоя в края на миналия месец в Кран, Словения, където заседава Европейският институт по терапия на реалността (EIRT).
След втората година от обучението си българските психолози и психотерапевти приключиха началния етап от 5-годишната европейска обучителна програма. След четири дни интензивна работа, те продължиха към Блед, където взеха участие в ежегодната международна конференция „Дни на Леон Лойк“.

Какво е Терапия на реалността?

Това е психотерапевтична модалност основана през 60те години на миналия век от американския психиатър д-р Уилям Гласър. Освен като психотерапевтичен подход, в САЩ методът е широкоразпространен и в образованието и мениджмънта. Определя се като системен еволюционен подход. Неговата научна основа е теория на перцепционния контрол. В ерата на краткосрочни, симптоморедуциращи, основани на доказателства подходи, базирани на медицинския модел, терапия на реалността се отличава със своята философия и възгледи за човека като система със затворен цикъл. От гледна точка на клиента, терапия на реалността е едно коренно различно преживяване от досегашния опит с други модалности.

Защо Европейски институт по Терапия на реалността?

EIRT разработва и осъществява психотерапевтично обучение по европейски стандарти.  То е в синхрон с политиките на Европейската асоциация по психотерапия (EAP). Акредитацията в EAP е еталон за качество, който се удостоверява с Европейски сертификат по психотерапия в края на успешното завършване на програмата.

Терапия на реалността в България

Към момента обучението се предлага единствено на английски език. На местно ниво Българската асоциация по терапия на реалността (БАТР) работи  в посока популяризирането на метода в България. Ето какво казват и курсистите:
„Харесва ми, че първата фаза на обучението е съсредоточена върху себерефлексията и изграждане на компетенция през личния опит. Школата е фокусирана върху трансформиране на мисловните ми модели чрез осъзнаването им през наблюдение и променя на езика като изразно средство на убежденията, мислите, чувствата и усещанията. За мен беше много полезно, че първата година имахме възможност да тренираме себерефлексия под супервизия, а втората да започнем да се учим как да прилагаме метода с клиенти.“ – Стефанка Руменова, позитивен психотерапевт.
„След десет години в когнитивно-поведенческа интерпретация на човешкото поведение за мен беше голямо предизвикателство да осъществя преход към една напълно различна парадигма. Опитът в терапия на реалността ми помогна да постигна много по-голяма гъвкавост и да добия един напълно нов поглед върху психичното здраве. Контактът с колеги от различни култури, езици и школи е изключително обогатяващ.“ – Карина Бялкова, клиничен психолог, КПТ клиницист.

Къде да намеря повече информация?

За повече информация относно терапия на реалността, „Дни на Леон Лойк“ или други текущи събития в България и чужбина, можете да се свържете с Българска асоциация по терапия на реалността на имейл адрес info@batr.bg

Вижте повече за мен и КПТ.

Открийте още теми по психология в моя блог.
За запазване на час за индивидуална консултация ползвайте онлайн календара.

Сподели

Facebook
Twitter