• Български
  • Английски

Контакти

Карина Бялкова

Клиничен психолог

Сертифициран клиницист по Когнитивно-поведенческа терапия към Бек Институт

Горещи линии

  • 24/7 Национална линия за предотвратяване на самоубийствата: 1-800-273-8255 (TALK)
  • Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта: 0888991866 (от 9 до 17 ч.)
  • Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие: 080018676
  • 24/7 Гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие към Асоциация Анимус: 02/981 76 86
  • 24/7 Националната телефонна линия за деца: 116 111
  • Национален телефон на доверието към Български Червен Кръст: 02 492 30 30

Полезни връзки

д-р Асен Бешков

Психиатър

Пловдив, МЦ „Филипополис“, бул. Васил Априлов 9

+35989087003      asen.beshkov@abv.bg

Д-р Асен Бешков е специалист-психиатър в Пловдив с над 10 години опит. В клиничната си практика работи с психични и поведенчески заболявания и разстройства: депресия, биполярно афективно разстройство, невротични и тревожни разстройства, шизофрения и други психози, алкохолна и други зависимости, личностови разстройства. Диагностицира и лекува тревожни и депресивни, невротични и свързани със стреса разстройства, както и проблеми в адаптацията. Осъществява фармакотерапия и когнитивно-поведенчески и екзистенциално-хуманистични подходи при терапията на невротични и афективни разстройства. Д-р Бешков консултира и онлайн през платформата СуперДок. Повече за него можете да прочетете в интервюто тук.

Теодора Пампулова

Детски психолог

Пловдив, ул. Иларион Макариополски 7

+359879586268     teodora_pampulova@abv.bg

Завършила е Бакалавърска степан „Психология“ и Магистърски степени по „Консултативна психология“ и „Социална медиация и комуникация“ в ПУ „Паисий Хилендарски“- гр. Пловдив. Работи като детски психолог с частна практика и по много проекти свързани с детското психично здраве. Координатор е на Дружеството на психолозите в Р.България за град Пловдив и областта. От 2015 година е и сертифициран от Министерство на правосъдието медиатор. През годините има преминати редица обучения и курсове свързани с психическото и физическото здраве и развитие на детето, арт терапия, приказкотерапия и др. Има опит при работата с деца с поведенчески и емоционални проблеми, както и с деца с проблеми в развитието, деца с хиперактивност с дефицит на вниманието, деца с аутизъм и лека умствена изостаналост и т.н.

Тодор Симеонов

Психотерапевт

+359899686832         info@todorsimeonov.eu

www.todorsimeonov.eu

Тодор Симеонов е психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия в България. Има докторска степен по философия и магистърска степен по психология от СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирал е клинична психология, краткосрочни курсове по психоонкология и има квалификация по „Приказкоанализ и приказкотерапия“ към Световната асоциация по позитивна и транскултурална психотерапия. Основател на Асоциацията по терапия на рвалността, както и редактор е в редица научни списания, сред които и „The Global Psychotherapist“.