• Български
  • Английски

Английски език за психолози

За кого е предназначен курсът?

Курсът е предназначен за български граждани, практикуващи в сферата на психичното здраве – психолози, психотерапевти, консултанти, логопеди, социални работници, коучове, както и студенти в свързаните специалности. Всеки, който иска да подобри комуникативните си умения в бизнес контекст е добре дошъл

Цели

Курсът има за цел да развие умения за професионална комуникация на английски език, чрез които участниците да могат да взимат пълноценно участие в чуждестранни бизнес форуми и професионални събития. Курсът дава възможност на участниците да упражнят необходимите умения чрез симулирани сценарии и да получат обратна връзка за подобряване на представянето си.

Какво ще научите?

Курсът подготвя специалистите за участие в международни събития. Практическите модули са свързани с изграждането на умения в следните сфери:
  • Как да представя случай от практиката си на международен форум?
  • Как да общувам със специалисти в близките дисциплини?
  • Как да изготвя и представя презентация в професионален форум?
  • Как да работя с клиент на английски език?
  • Как да общувам с колеги в неформална обстановка?

Структура на обучението

Обучението се провежда 100% онлайн във формат по двойки. Имате опция да работите със свой колега при едновременно записване. Ако се запишете индивидуално ще ви бъде разпределен партньор. Курсът се състои от теоретични модули, посветени на лексика, граматика и оформяне на текстове, самостоятелна работа, практически модули, включващи работа по двойки, ролеви игри и презентации. В началото на курса курсистите полагат встъпителен тест на ниво B2 за определяне на специфични нужди. В края на курса полагат тест върху усвоения материал. При задоволителен резултат на изходния тест (минимална оценка 7/10) получават сертификат за преминатото обучение.

Продължителност и цена

Курсът е с продължителност 6 поредни седмици. Всяка седмица съдържа между 30 и 60 минути работа в реално време и до 90 минути самоподготовка. Часовете в седмицата позволяват гъвкавост. Участниците имат достъп до форум за обсъждане на въпроси и проблеми през цялата продължителност на курса. Цената на целия курс е 400 лв /крайна цена/ за участник. При записване с партньор получавате 10% отстъпка.

Изисквания

  • Владеенето на английски език на ниво B1 е задължително, без да се изисква сертификат. Курсът се заплаща след полагането на встъпителния тест и при условие, че кандидатът покрива минималните критерии за пълноценно участие.
  • Курсистите трябва да предвидят минимум два астрономически часа ангажираност на седмица.
  • Необходимо е да имате достъп до компютър/лаптоп със стабилна интернет връзка. Участието в занятията през мобилен телефон е възможно, но не е препоръчително.

Лектор

Карина Бялкова е клиничен психолог на частна практика в Пловдив. Тя е първият български КПТ Сертифициран Клиницист към Бек Институт и е секретар на Българската асоциация по терапия на реалността. Има стаж като преподавател по английски език и психология в частна английска гимназия и е сертифицирана по TEFL /Teaching English as a Foreign Language/. Като частнопрактикуващ психолог води групови тренинги, групово консултиране и супервизия.

Записване

За допълнителна информация и условия за записване можете да изпратите имейл на plovdivtherapy@gmail.com със заглавие „Английски език за психолози“. За директна връзка с лектора използвайте онлайн календара, като отбележите в заявката „Английски език за психолози“. Ще получите линк за видеоразговор.

Вижте повече за мен и КПТ.

Открийте още теми по психология в моя блог.
За запазване на час за индивидуална консултация ползвайте онлайн календара.

Сподели

Facebook
Twitter