• Български

Психично здраве: Как да избера специалист?

Една от най-често срещаните причини хората да не търсят помощ при проблеми, свързани със своето психично здраве, е липсата на информираност. Понеже в сферата работят широк спектър от специалисти, от лекари до научни работници, отговорът на въпроса „Към кого да се обърна когато страдам психически?“ често остава неясен.

Психиатър

Психиатърът е лекар. Той е единственото медицинско лице в нашата сфера. Само в неговите правомощия е предписването на лекарства. Затова и етичният ни кодекс препоръчва всички психолози и психотерапевти да работят в сътрудничество с даден психиатър, за да може клиентът да има достъп до медикаментозно лечение в случай, че това е необходимо.

Психологичните трудности, през които преминаваме, не са задължително психиатрични. Например, за проблеми в междуличностовите отношения, остри реакции на стрес и редица други, лекарствата са най-често излишни. Много от хората, които имат нужда от психологическа консултация се страхуват да потърсят такава, заради убедеността, че единственият им избор е да отидат при психиатър. А е жив и стереотипът, че при психиатъра отиват само „лудите” (този етикет щедро се раздава на страдащи от шизофрения).

Психолог

Психологът е всеки завършил бакалавърска програма по психология. Затова и психолозите намират най-широко поле за изява. Разнообразните програми в университетите позволяват реализация в най-различни сфери: от социални работници, до училищни съветници и фирмени консултанти. Поради липсата на закон, регулиращ психологическата професия в България, много от завършилите бакалавър започват консултиране на клиенти в частна практика без по-нататъшна квалификация. По световните стандарти това е нелегална практика и води до ниско качество на предоставяните услуги.

За да сте сигурни, че ще получите качествена услуга, минимумът, който избрания от вас психолог трябва да покрива е да има магистърска степен и да бъде сертифициран консултант в легитимна модалност. Това му дава право да консултира клинично здраво население в частна практика.

Отново поради липсата на закон у нас, много магистри започват частна работа без последващо обучение и след като завършат частични уикенд- или модулни курсове. Сред тях има и талантливи специалисти, но в случай, че не попаднете на такъв, няма институция, която да може да ви окаже съдействие.

Психотерапевт

Психотерапевтът е всеки завършил магистърска програма по психология (за предпочитане, клинична психология) и специализирал в определено терапевтично направление – психоанализа, поведенческа, хуманистична, когнитивна, семейна или друга терапия.

Обучението на психотерапевта в избраната от него модалност е обикновено пет-годишно и завършва със сертифициране в съответната асоциация, работеща в тази модалност. Това му дава право да консултира психично болни на частна практика.

Образът на психотерапевта е често силно изопачаван в медиите. Въпреки това, той остава най-лесно разпознаваем. Заради същата тази медийна натрапчивост настъпва и едно объркване относно що е това психоаналитик. Това всъщност е психотерапевт, който след обучението си е специализирал в терапевтичното направление психоанализа (чийто основател е Зигмунд Фройд ). А това е само малка част от психологията. Затова именно терминът „психоаналитик” не може да се използва вместо „психолог” или „психотерапевт”.

Научете повече за мен и когнитивно-поведенческия подход.

Ако сте социално-отговорен бизнес, вижте и предложенията за фирми.

За още теми от  света на психологията следете моя блог.